A sorozat

Ezek a könyvek nem hiányozhatnak a könyvespolcról

A weboldal sem pótolja

A könyv közforgalomba nem kapható, csak megrendelésre érhető el.

 

A könyvek aktualitását az adja, hogy megmentse az Európa egyik legértékesebb és legszínesebb hímző kultúráját, mely itt fejlődött ki a Kárpát-medencében, amely ma is életben van, de értékválságban szenved, amit tetőz a közelgő szingularitás.(a mesterséges intelligencia kiszorítja az embert a munkából) Ezzel a ténnyel a könyv szembe áll, rögzíti a mai tudást, megújít és a jövő generációjának alkalmazható tudást ad.

Egy reprezentatív megjelenésű, elemző, összefoglaló, az oktatás számára kézikönyvként használható mű megírása és megjelentetése a célom, mely a kialakulás történetét, a hímzés meghatározását, és technikai összefoglalását tartalmazza, sok rajzzal, ábrával és képpel, kemény-kötésben cérnafűzött kivitelben Hiánypótló műként jelenik meg, mert ez ideig nem jelent meg összegzés, meghatározás, öltésmódok pontos leírása az utókor számára.
Rögzíteni kell azokat az értékeket, amelyek továbbéltetésre méltók, mivel nem biztos, hogy ezek később megtalálhatók lesznek és az idő előrehaladtával nem biztos, hogy lesz kitől megtanulni azokat a fortélyokat, amelyet az évszázadok alatt elődeink megalkottak.

A megváltozott gazdasági és társadalmi helyzetben az oktatás és képzés iránya is megváltozott, ezért indokolt, hogy a meglévő hímzésanyagot és tudást összegyűjtsük, amit majd az utókor egyszerűsíteni, szintetizálni, absztrahálni tud és alkalmassá tudja tenni a túlélésre, az akkori reneszánszra.

Fontosnak tartom, hogy a könyvek kézbevétele és tanulmányozása ne csak az OKJ-s képzés és az amatőr mozgalomhoz, hanem – a sorozat többi könyvével együtt – a diaszpórában élőkhöz is eljusson. (a magas költségek miatt csak összegzés szinten tudom az angol- és spanyol fordítást, illetve a kunhímzés esetében az érintettség miatt orosz nyelven is elérhetővé tenni)

Több mint negyvenöt év gyakorlata, kutatása, oktatási és szervezési tapasztalata áll e jövő generáció tudását segítő befektetés mögött.

A sorozat tervezett címlapjai

borito-1borito-2

 

 

 

 

 

 

 

1. 2016. szeptemberében megjelent első kötetem, mely „A magyarországi fehérhímzések” címet viseli, a hímzések kialakulás-történetét, módját, és az öltéstechnikák összefoglalóját tartalmazza, 265 képpel, ábrával, 26 öltés részletes ismertetésével, és gyakorlati tanácsokkal, 21×24 cm méretben, cérnafűzött, keménykötésben. Elegáns, reprezentatív megjelenésben, könnyű kezelésű, tartós, hogy bírja a strapát az évszázados használat során.

A sorozat minden könyve azonos külső megjelenéssel készül, csak a tartalomnak megfelelő változással. Mind a nyolc kötet hiánypótló, ami azt jelenti, hogy ezekben a témákban még nem jelent meg szakkönyv. Mondhatni unikumok. 2016-ban jelent meg.

 

2. A sorozat második kötete, mely a ”Kunok hímzett virága” címet viseli 2017. augusztusában lesz kézben fogható. Ebben az egyik leg archaikusabb 17-18. századi magyar szőrhímzés összefoglalóját adom közre, mivel még ilyen nem készült. A kunok a türk népek családjának egyik tagja, akik állónyakú, hímzett és rátétes kaftánba, csizmába jöttek 1239-ben a magyar Alföldre.Fejlett kultúrát hoztak magukkal. Az eredeti hímzésükre (mely tambur öltéssel készült, még nem találtam adatot, de az egységesítés és az identitás miatt szükséges volt az összefoglaló megjelentetésére. A szőrös párnavégek hímzésének etalon darabjai kerültek bemutatásra, mivel a kunhímzés csak a kunok hímzése! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara “Magyar Kézműves Remek” elismerést kapta a kunhímzés feldolgozásom.. 2017-ben jelent meg.

borito-3borito-4

 

 

 

 

 

 

 

3. A harmadik könyv szintén egy unikum, mely a „Lószőrből ékszer” címet viseli. A feleségem az első népi iparművész, aki 1985-ben a lószőr ékszerek készítéséért kapta az elismerő címet. Európai kutatásaink, és az Internet világában tett kalandozás után megállapíthatjuk, hogy sehol a világon nem készítenek ilyen típusú és megjelenésű ékszereket lószőrből. Térbeli elemekből csak itt a Kárpát-medencében készülnek ékszerek! Ezt a magyar kuriózumot meg kell örökíteni, ismertté tenni és az utókor, valamint a diaszpórában élők számára elérhetővé tenni.  Hasonló szisztéma szerit kerül összeállításra a könyv, mint az elődei: kialakulás történet –, technika-, képek-ábrák-, hasznos tanácsok és többnyelvű összefoglaló. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara  “Magyar Kézműves Remek” címmel ismerte el a lószőr ékszereket. 2018-ban jelent meg

 

4. Negyedikként, szintén egy egyedülálló magyar díszítőmód a ”Pókos hímzések Magyarországon” címmel jelenik meg, melyben a huroköltéssel készült, pókos hímzések kerülnek rögzítésre. Európában, sőt máshol sem találni ezt a díszítőmódot ebben a feldolgozásban. Részleteiben, elemiben elvétve találkozunk a technikával, de önálló díszítőmódként nem. Előképeiben már a 17-18 században készült sárközi és drávaszögi hímzésekben találkozunk, de a hövejiként tanított, rábaközi és kapuvári hímzések nagyszombati eredetvizsgálata után egy új típusú hímző módot sikerült életre hívni. Ebben a könyvben is közreadom az általam megfogalmazott „hímzés és csipke meghatározását” és elkülönítését, mivel egyértelműen kell megnevezni, hogy milyen díszítőmódot alkalmazunk. 2020 őszén jelenik meg.                                            A “csengedi pókos” hímzés “Magyar Kézműves Remek”

 

borito-7

borito-5

 

 

 

 

 

 

 

5. A „Szálszorításos hímzések” kerülnek az ötödik könyv megjelenésével bemutatásra, a felvidéki magyarok finomkezű munkái tiszteletére. A 17-18. században a felvidéki len-termelő vidéken a finom vásznakat díszítettek leheletfinom, szinte csipkeszerű áttöréssel, különböző hímző technikával. Ennek a továbbfejlesztett változataként dolgoztam ki az önálló szálszorításos hímzést, amely nem azsúrozással, hanem az alapanyag elemi szálainak különböző módon történő összeszorításával kialakított díszítő módot alkalmaz. A szokásos elrendezéssel, metodikával szerkesztett könyv készül, sok képpel és mintával. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara “Magyar Kézműves Remek” elismerése méltatta e munkát.

 

6. Az egyik legrégebbi dédelgetett álmom „A kapuvári viselet hímzése” címet viseli. 1982-ben kezdtem saját költségemen gyűjteni a kapuvári viselet és lakásbelső hímzéseit, amely még a helybelieknek is ismeretlen volt, majd tettem országosan is ismertté. A szakmai elfogadottságot jelzi, hogy a nyíregyházi országos pályázaton a beadott munkáim miatt  hozták létre először a fehérhímzés kategóriát, és a Gránátalma-díj elismerés mellé, Fél Edit és Borbély Jolán a balatonalmádi országos képzésen egyik fő témaként mutattatta be a gyűjtésemet, majd hatására elindíttatták a fehérhímzések országos gyűjtését.

Ingek-, gatyák-, kötények-, ágyi-ruhák és a híres pillangós-ümög, a „Kapuvári tilámli és fejkendő” sokfajta öltésmódja kerül az olvasó elé, az előzőekkel egyező szerkesztésben

 

borito-8

borito-6

 

 

 

 

 

 

 

7. Mivel az öltésmódok ismerete és sokszínűsége számomra csak játék, ezért a hímzések technikai látása is másként működik. Így született meg 2002-től a szecesszió gyöngyszemeként, a – kunszentmártoni Bozsik Kálmán műfazekas mester hagyatékának megismerése után, az ornamentika textilre történő átültetése révén- „A csengedi színes hímzés”. A Csenged-i szó azt a helyet jelöli, ahol lakom, mivel ez az új hímzés típus a saját alkotásom. „Felszentel gyermek” címmel, a Magyar Néprajzi Társaság pályázatán kiváló minősítést kapott a feldolgozás bemutatása, és a kollekció sikerrel szerepelt a 2015. évi Milánói Világkiállításon is. 2019-ben az iparművészeti zsűri “szerzői jogvédelem alá eső ” terméknek minősítette. A kollekció egyházi darabjai 2020. január 22-én a Magyar Kultúra Napján a Pesti Vigadóban a Magyar Művészeti Akadémia  által tisztelgő “Himnusz, a Magyar Nép Imái” című kiállításon került bemutatásra.

 

8. A tervezett sorozat jelenlegi utolsó kötete a „Csengedi hagyaték”, mely tulajdon képen egy summázat, vagy legalább is annak gondolom. A hímzéssel való kapcsolatom indítása, a szakköreim, a népművészeti mozgalom kezdeti lépése a székesfehérvári indító konferenciától a Szolnok megyei Népművészeti Egyesület majd, a Csengedi Népművészeti Egyesület megszervezéséig. Közben a fehérhímzések, az úri és egyéb hímzések országos tanítás sorozatáig, díjak, kiállítások, hazai és külföldi bemutatók, a népművészet privatizációjának megakadályozása a Szabadalmi Hivatalnál indított precedens perben… Azok az újítások, kutatási eredmények, amelyek a nevemhez fűződnek, de az előző hét kötetből kimaradtak, vagy az új kutatási eredmények kapcsán kerültek megállapításra, és útravaló a következő generáció számára.

 

9. A “Csengedi mintakönyv” a szépunokámnak.

A befejezésnek, utólag szánt kötete a „Csengedi mintakönyv”, melyet az élet írt, illetve a vizuális kommunikáció hívott életre. Mivel én is vizuális típus vagyok, ha látom egy hímzés színe és visszája oldalát, akkor már az enyém, tudom a készítés minden praktikáját, és úgy gondolom ez másnak is segítség. Ez a látás- és szemléletmód viszi előre, és újítja meg a mindenkori díszítőművészetet.

 A sorozat könyveinek mérete nem tette lehetővé, hogy 1:1 arányú minták kerüljenek az Olvasó kezébe, ezért fontosnak tartottam, hogy a felhasználás miatt ne kelljen nagyítani, vagy kicsinyíteni a rajzokat, ráadásul a szépunokám már nem biztos, hogy érti ezeket a fogalmakat, ezért úgy döntöttem, hogy 1:1 méretarányú fotókkal zárom a sorozatot.

Így mind a nyolc kötet anyagából válogattam a mintákat az egyszerűség és egyértelmű használhatóság miatt.

Hivatkozás történik a képek esetében, hogy melyik számú könyvben található meg a pontos leírás, és az ahhoz kapcsolódó gyakorlati tanács.

Ahhoz, hogy a hímzéstípusra jellemző kritériumokat teljes mértékben kielégítsük, fontos a gyakorlati útmutató maradéktalan betartása, mert ugyanannyi öltés kell egy jól és egy hiányos munka elvégzéséhez, csak a végeredmény, az öröm és a megelégedettség más! A mintakönyv 2019 Karácsony-havától elérhető.

 

Mindezen munkákban állandó segítőm és partnerem a feleségem, valamint az Öcsödi Hímző-kör és a Csengedi Hímző-kör tagjai, akik munkatársaim a feldolgozó munkában.

 

A könyvek nyomdai megjelenését az MMA támogatja.

 

 

                 Menj át az értékesítési oldalra, csupán egy kattintás  KLIKK IDE 

 

Mentés

Mentés