Augusztus 15. 

Ezen a napon jelenik meg a sokak által régóta várt
„Kunok hímzett virága” című könyv.

A Kárpát-medence hímzett öröksége, Csengedi könyvek sorozat második köteteként jelenik meg kunhímzésről készült kialakulás történetet és az öltésmódot bemutató könyv, némi kun történelmi adalékkal. Innen megtudjuk, hogy a kunok, a belső-ázsiai türk népek családjának egyik tagja, tehát a kunok is türkök.
Azért is vártuk már nagyon sokan, mert ez-idáig nem volt a kunhímzésről olyan szakkönyv, amely eligazítást nyújtott volna a hímezni vágyóknak.
Győrffy István néprajztudós a múltszázad elején gyűjtötte be az előző század és századvég még fennmaradt utolsó darabjait, amelynek mintáit aztán a Nőipariskola és a Tanítóképző intézeti tanítói vittek a vidék hímezés iránt érdeklődők felé. Az elemi iskolákban ekkor már (1906.után) kötelező volt a háztartási és kézimunka oktatás, így mindenhova eljutott a kunhímzés mintakincse is.
A vidéki tanítónőkön kívül a Tündérujjak, a Muskátli, a Magyar Bazár, és a többi kézimunka újság számtalan iparművész által tervezett mintát és útmutatót is eljuttatott a vidékre.
Ennek az lett az eredménye, hogy ahány falu, annyi féle képen hímezték a kunhímzést, végül kialakult egy olyan hímző kultúra, amely szerint mindenki a maga által hímzett párnamitákat tartotta eredetinek. Sajnos, annak idején a Házi Ipari Szövetkezet sem vállalta fel a szakmai tisztánlátás segítését, mert akkor számukra, az üzleti érdek volt az elsődleges. Természetesen, egy idő után kiderül, hogy a spanyolviasz, csak a Spanyol viasz.
A könyv rávilágít, hogy a kunok igen fejlett kultúrát és színes viseletet hoztak magukkal 1239-ben, és azt közel háromszáz évig, a Mátyás király uralkodása idején elindult reneszánsszal tovább gyarapították, melyet az egyházi kezdeményezésre indult török elleni hadviselés, és az azt követő török hódoltság időszaka megszakított, és lett olyan, mint amilyennek ma ismerjük.
Több mint huszonöt gyakorlati tanácsot is kap a kedves Olvasó, hogy mire legyen figyelmes az egységes kunhímzés készítése és használata során.

Az előfizetők megkaphatják példányaikat a Mesterségek Ünnepe ideje alatt, 2017. augusztus 18-19-én a Budai Vár Újvilág-kert teraszán, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Népművészeti Egyesület vendég asztalainál 10-15 óra között.

A könyv nyomdai megvalósítását támogatta: